ALGEMENE INFORMATIE

 

Het Genootschap werd opgericht door de apotheker Wessel Knoops op 16 maart 1824 en kreeg als toevoeging bij de naam "Tot Nut en Vergenoegen".

Het doel van het Genootschap is het bevorderen van de beoefening en de verspreiding van de kennis der natuurwetenschappen.

Thans is "Wessel Knoops" een vereniging met ongeveer 200 leden, die gemiddeld 8 avondbijeenkomsten per jaar organiseert. Voor deze bijeenkomsten worden vooraanstaande sprekers uit Nederland van (meestal) de exacte wetenschappen en technologie uitgenodigd. De voordrachten, die altijd door een discussie worden gevolgd, beginnen om 20.00 uur en duren minimaal tot 21.00 uur. Na een pauze van ongeveer 20 minuten volgt dan het slot van de lezing en de discussie.

De in de voordrachten behandelde onderwerpen komen uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, geologie, weerkunde, sterrenkunde, medicijnen, biologie en/of landbouw. Soms wordt een historische beschouwing gegeven.

De presentaties kunnen bij de secretaris worden opgevraagd en zullen u per e-mail toegezonden worden, mits beschikbaar gesteld door de spreker.

M.i.v. seizoen 2023-2024 bedraagt de contributie 30 EUR per jaar, verschuldigd per september. Het eerste (kennismakings-)bezoek is kosteloos.

Bankrekeningnummer: NL 30 INGB 0000 8682 12, ten name van: Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops.

Privacy verklaring

Het genootschap "Wessel Knoops" gebruikt gegevens van personen, die lid zijn van het genootschap, alleen om de leden mededelingen te kunnen doen over de activiteiten van het genootschap en om de contributie voor het lidmaatschap te kunnen registreren en te beheren.

De gegevens zijn naamsgegevens met adressen (NAW) en betalingsgegevens. De NAW gegevens staan digitaal geregistreerd in NAW databestanden bij de secretaris van het genootschap en de penningmeester van het genootschap. De wijzigingen in de NAW databestanden van secretaris en penningmeester worden onderling uitgewisseld, teneinde de NAW gegevens identiek te houden.

De NAW gegevens worden bewaard gedurende de loop van het lidmaatschap en worden uit de NAW databestanden verwijderd op het moment, dat het lidmaatschap wordt beŽindigd. BeŽindiging kan plaatsvinden op wens van het lid of door royement.

 


Het Natuurkundig Genootschap
WESSEL KNOOPS
sinds 1824

internet: https://wesselknoops.nl